• slide1
  • slide2
  • slide3

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

ประวัติโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ

กิจกรรม 2560 (Update)


ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้

ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้  update

ขอให้เชื่อมั่นว่าคนไทย จะไม่ทอดทิ้งกัน” คือหัวข้อที่ท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมกันระดมทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชา...

กิจกรรม 2560

กิจกรรม 2559 (Hot)


กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  update

วันที่ 20 มกราคม 2560 ท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมกันถวายความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

กิจกรรม 2559

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษา บางกอก ซีไลฟ์ โอเชี่ยนเวิล์ด สยามพารากอน  update

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษา ณ บางกอก ซีไลฟ์ โอเชี่ยนเวิล์ด สยามพารากอน นักเรียนต่างได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ทะเลต่างๆ นักเรียนที่ได้เข้าร่วมทัศนศึกษา...

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

หลักสูตรการสอน


หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...


หลักสูตรการสอน

ปฎิทินการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา


ปฎิทินการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน


ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197

ติดต่อโรงเรียน