โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

course1

เปิดรับสมัครนักเรียน

ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (2 ขวบ) – ชั้นประถมปีที่ 1 - 6
สนใจติดต่อขอรับระเบียบการได้ที่ห้องธุรการ ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-215-7335

สมัครเข้าเรียน
กิจกรรมปีการศึกษา 2566 - กิจกรรมวันสำคัญของชาติ (ภาคเรียนที่ 1)
กิจกรรมปีการศึกษา 2566
New

กิจกรรมวันสำคัญของชาติ (ภาคเรียนที่ 1)

การจัดกิจกรรมวันสำคัญสำคัญของชาติ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนได้เข้าใจถึงวันสำคัญแห่งชาติของไทย และประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกด้านสังคม ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสมกับวัย ซึ่งในภาคเรียนนที่ ประกอบด้วย

  • วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  • วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ
  • วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมปีการศึกษา 2565 - กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6
กิจกรรมปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบโดยพิธีการเปิดกอง การเข้าฐานต่างๆ และการเล่นรอบกองไฟ ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (ภาคเรียนที่ 1)
แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
New

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (ภาคเรียนที่ 1)

  • กิจกรรม D.A.R.E. พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
  • การตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน สำนักอนามัย
  • คลินิกทันตกรรมบางกอก สไมล์ สาขาพระโขนง ดำเนินงานทันตกรรม ได้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน และ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

หลักสูตรการสอน
หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...

ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197