โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

course1

เปิดรับสมัครนักเรียน

ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (2 ขวบ) – ชั้นประถมปีที่ 1 - 6
สนใจติดต่อขอรับระเบียบการได้ที่ห้องธุรการ ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-215-7335

สมัครเข้าเรียน
กิจกรรมปีการศึกษา 2565 - กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6
กิจกรรมปีการศึกษา 2565
New

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบโดยพิธีการเปิดกอง การเข้าฐานต่างๆ และการเล่นรอบกองไฟ ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

กิจกรรมปีการศึกษา 2564 - กิจกรรมมุทิตา กตัญญู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมปีการศึกษา 2564

กิจกรรมมุทิตา กตัญญู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัด กิจกรรมมุทิตา กตัญญู ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อกราบบูชาพระคุณครูที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ และเป็นการระลึกถึงความทรงจำที่ดีที่เคยได้ปฏิบัติร่วมกันในรั้วฟ้า-แดง หวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของนักเรียนทุกคนตลอดไป

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน - พิธีมอบทุนการศึกษา โดยสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิ
แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
New

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิ

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิ นายเยื้อ วิชัยดิษฐ มีผู้เข้ารับทุนจำนวน 91 ทุน จาก 5 โรงเรียน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

หลักสูตรการสอน
หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...

ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197