โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

course1

เปิดรับสมัครนักเรียน

ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (2 ขวบ) – ชั้นประถมปีที่ 1 - 6
สนใจติดต่อขอรับระเบียบการได้ที่ห้องธุรการ ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-215-7335

สมัครเข้าเรียน
กิจกรรมปีการศึกษา 2565 - กิจกรรมวันยุทธหัตถี
กิจกรรมปีการศึกษา 2565
New

กิจกรรมวันยุทธหัตถี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนโดยผ่านการแสดง และละครอิงประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการทำยุทธหัตถี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของวันยุทธหัตถี และเหตุการณ์ที่เกิด ณ ตอนนั้น

กิจกรรมปีการศึกษา 2564 - กิจกรรมมุทิตา กตัญญู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมปีการศึกษา 2564

กิจกรรมมุทิตา กตัญญู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัด กิจกรรมมุทิตา กตัญญู ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อกราบบูชาพระคุณครูที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ และเป็นการระลึกถึงความทรงจำที่ดีที่เคยได้ปฏิบัติร่วมกันในรั้วฟ้า-แดง หวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของนักเรียนทุกคนตลอดไป

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน - เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล ฟันน้ำนมเกมส์ ครั้งที่ 1
แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
New

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล ฟันน้ำนมเกมส์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล "ฟันน้ำนมเกมส์" ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา (ตลิ่งชัน) ถ.สวนผัก

หลักสูตรการสอน
หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...

ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197