• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพ

ตัวแทนนักเรียนและคุณครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ในพระบรมมหาราชวัง ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และ ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน