• slide1
  • slide2
  • slide3

ทัศนศึกษา บางกอก ซีไลฟ์ โอเชี่ยนเวิล์ด สยามพารากอน


โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษา ณ บางกอก ซีไลฟ์ โอเชี่ยนเวิล์ด สยามพารากอน นักเรียนต่างได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ทะเลต่างๆ นักเรียนที่ได้เข้าร่วมทัศนศึกษา มีดังนี้ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน