• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

การอบรมพัฒนาจิต

กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตในโครงการเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตของนักเรียนอิสลาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน