• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย นำเงินที่ได้รับบริจาคมอบให้แก่ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมภาศ นิลพันธ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สปป.ลาว

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน