• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

การซ้อมป้องกันอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงพญาไท มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัยและสาธิตการดับไฟให้แก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน