• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

การอบรมพัฒนาจิต

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ไปเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โดยมีพระครูปลัดไชยา ปัญญคโม เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน