• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


โครงการสร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่4-5 เข้าร่วมโครงการสร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน กิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ นิทรรศ์รัตนโกสินทร์

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน