• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


ทัศนศึกษาห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้พานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ออกไปเรียนรู้เกี่ยวกับผัก ผลไม้ โดยให้นักเรียนได้สังเกตรูปร่างลักษณะของผลไม้ และรู้จักประเภทของผักต่างๆ ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 โดยนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 ไปวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ไปวันที่ 29 สิงหาคม 2560

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน