• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


ทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ไปทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน