• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง

นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน