• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

คณะครูศึกษาการใช้เทคโนโลยีช่วยสอน

คณะครูสมาคมสตรีไทยศึกษาการใช้เทคโนโลยีช่วยสอนซึ่งได้รับอุดหนุนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชิน โสภณพนิช โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน