• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


ทัศนศึกษาบ้านครูธานี จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้ไปทัศนศึกษา วิถีและชีวิตของชาวนา ที่บ้านครูธานี จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน