• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5ได้ไปทัศนศึกษา วิถีและชีวิตของชาวนา ที่บ้านครูธานี จังหวัดปทุมธานี นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ขี่ควาย ปีนต้นไม้ นั่งเกวียน เก็บไข่ไก่ นั่งรถกระแทะ นวดข้าว ปลูกข้าว และจับปลา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน