• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

Summer English Program

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทางกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 5 ที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ออกไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์หมวดอาหาร ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน