• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


การแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นป.5-ป.6ร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยคณะอาจารย์จากโรงเรียนราชวินิตมัธยม, โรงเรียนศรีอยุธยา, โรงเรียนสายปัญญา, โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน