• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา (แร่และหิน) ถนนพระรามหก กรุงเทพมหานคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปวันที่ 22 กันยายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปวันที่ 24 กันยายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปวันที่ 25 กันยายน 2558

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน