• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

โครงการลานกีฬาพิพัฒน์ 2

กลุ่มสาระวิชาศิลปะ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ขอขอบพระคุณโครงการลานกีฬาพัฒน์ 2 จากการร่วมหารือกับชุมชน เห็นร่วมกันที่จะจัดกิจกรรมวาดรูป ระบายสีที่อาคารแบดมินตันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการลานกีฬาพัฒน์ และได้ทำความเข้าใจถึงคุณค่า เสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านการวาดรูป ซึ่งนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารแบดมินตัน ลานกีฬาพัฒน์ 2

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน