• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร คณะครู นิสิตฝึกสอนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ไปร่วมทำจิตรอาสากับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ โดยนำอาหาร น้ำ ของว่าง ไปให้กับประชาชนที่มารอถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆท้องสนามหลวง และได้เข้าไปเยี่ยมชม กองอำนวยการวชิรพยาบาล

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน