• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิต
ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เกียกกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสติและมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม ในวันเดียวกันนี้นักเรียนมุสลิมก็ยังได้ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาจิตตามแบบทางศาสนาอิสลามด้วย

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน