• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 /2558

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองได้เข้าฟังนโยบายและข้อชี้แนะต่างๆ จากท่านผู้อำนวยการ จากนั้นพบครูประจำชั้นแต่ละห้อง

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน