• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

เรียนคอมพิวเตอร์กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 14 กันยายน 2559 ในชั่วโมงชมรม นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยาได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Photoshop กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน