• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

โครงการ"สร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน"

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้ไปร่วมกิจกรรมในโครงการ"สร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน"เป็นกิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จัดโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นักเรียนระดับชั้น ป.5-6 ร่วมกันทำที่คั่นหนังสือจากดอกไม้แห้ง ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในตอนบ่ายนักเรียนระดับชั้น ป.5-6 ได้เดินทางต่อไปยัง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยนักเรียนได้ไปเยี่ยมชมวิหารหลวงพ่อทองคำและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในวิหาร และทำกิจกรรมร่วมกัน

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน