• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

การสาธิตและสอนการทำซูชิ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 57 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้เชิญ คุณสกุลชัย หนีภัย มาสาธิตและสอนการทำ ซูชิให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนโดยที่น้องๆและคุณครูให้ความสนใจเป็นอย่างดี

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน