• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


บริการตรวจสุขภาพฟรี

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2558 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมกับโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพฟรีให้กับคณะครูและผู้ปกครองของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ตั้งแต่เวลา 07:30-12:00

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน