• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


กิจกรรมตาวิเศษ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการตาวิเศษ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการรณรงค์งดการใช้โฟม

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน