• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ไปทัศนศึกษาที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์

ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน