• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้ไปทัศนศึกษา "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย2557" ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์

ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. จามจุรีสแควร์
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน