• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

พิธีปิดโครงการ D.A.R.E

พิธีปิดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและมอบประกาศนียบัตรนักเรียน D.A.R.E.ประจำปีการศึกษา 2559 โดยความร่วมมือระหว่าง สถานีตำรวจนครบาลพญาไท กับ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน