• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


พิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน(D.A.R.E ประเทศไทย)

พิธีปิดโครงการ D.A.R.E เป็นการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด มีการร้องเพลงประกอบท่าทาง I Will Dare และมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E ประจำปีการศึกษา 2560 โดยความร่วมมือระหว่าง สถานีตำรวจนครบาลพญาไท กับ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน