• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมหลักสูตร D.A.R.E.

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส.น.พญาไท)จัดกิจกรรมหลักสูตร D.A.R.E.อันเป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจ ผู้ปกครอง โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิเสธแรงกดดัน ความรุนแรง และ ความเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน