• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทางด้านแหล่งเรียนรู้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ทางด้านสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง บุคลากร และหน่วยงาน เข้าร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ บริการสังคมตามความเหมาะสม เพื่อฝึกนักเรียนให้เป็นผู้รู้จักเสียสละ และมีจิตสาธารณะ


  กิจกรรมทำบุญปล่อยปลา  update
  ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
  ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
  ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต ชั้นปฐมวัยปีที่ 1
  ทัศนศึกษาห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
  พิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน(D.A.R.E ประเทศไทย)
  กิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพ
  กิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพ
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ (dT )
  ทัศนศึกษาที่วัดสระเกศ ภูเขาทอง
  ทัศนศึกษาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  ทัศนศึกษาที่วัดอรุณราชวราราม
  การอบรมพัฒนาจิต
  การสาธิตการฝึกสุนัขตำรวจ
  บริการตรวจสุขภาพฟรี
  การซ้อมป้องกันอัคคีภัย
  Summer English Program
  พิธีปิดโครงการ D.A.R.E
  ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้
  ทัศนศึกษา บางกอก ซีไลฟ์ โอเชี่ยนเวิล์ด สยามพารากอน
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/ 2559
  ทัศนศึกษาบ้านครูธานี จ.ปทุมธานี
  กิจกรรมจาก “โอวัลติน”
  จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง
  ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ณ สวนวชิรเบญจทัศ
  เรียนคอมพิวเตอร์กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระ
  โครงการลานกีฬาพิพัฒน์ 2
  ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  ทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1
  ทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3
  โครงการ สร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน
  การซ้อมป้องกันอัคคีภัย
  การอบรมพัฒนาจิต
  คณะครูศึกษาการใช้เทคโนโลยีช่วยสอน
  การทัศนศึกษาระดับปฐมวัย
  กิจกรรมตาวิเศษ
  การแสดงการเต้นประกอบเพลง รูปที่มีทุกบ้าน
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์
  ฟ้าหลังฝน ความสดใสในโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
  ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  ทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
  ทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
  ทัศนศึกษา ณ วัดเบญจมบพิตร นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
  บรรเลงดนตรีไทยถวายพระพร
  การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 /2558
  ทัศนศึกษาบ้านครูธานี จ.ปทุมธานี
  โครงการสร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน
  บริการตรวจสุขภาพฟรี
  รายการท้าให้อ่าน
  คณะครูศึกษาดูงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ IT
  การแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
  ทัศนศึกษาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  ทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
  ทัศนศึกษาวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร(ภูเขาทอง) ชั้นปฐมวัยปีที่ 1
  กิจกรรมวันเด็ก
  กิจกรรม Cleaning Day ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก
  กิจกรรมทัศนศึกษาทัศนศึกษาสยามโอเชียนเวิลด์ ระดับปฐมวัย
  การประชุมตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย
  การสาธิตและสอนการทำซูชิ
  กิจกรรมการทำกำไลยางแฟนซี
  กิจกรรมแจกโอวัลติน
  กิจกรรมหลักสูตร D.A.R.E
  พิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน
  โครงการ สร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน
  ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช จามจุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช จามจุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  กิจกรรมการประดิษฐ์ ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  งาน 82 พรรษา บรมราชินีนาถ
  หมวกกันน็อค
  มอบทุนจากบริษัททางด่วนกรุงเทพ
  กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิต
  กิจกรรมการทำน้ำหมักและน้ำยาล้างจาน
  กิจกรรมดนตรีถวายพระพร
  กิจกรรมธารน้ำใจ
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน