• slide1
  • slide2
  • slide3

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557

           ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีฐานทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกความเป็น
ผู้นำและคิดสร้างสรรค์ผลงาน นำมาลงฐานทดลองให้น้องๆ ได้รับความรู้และสนุกกับการลงมือปฏิบัติทดลองได้ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ เช่น
ฐานน้ำยาล้างจานน้ำหมัก ฐานฟองสบู่หรรษา ฐานแป้งโดเปลี่ยนรูป และอื่นๆอีกมากมาย

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน