• slide1
  • slide2
  • slide3

การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ


ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ. อุโบสถ วัดพระราม9 นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้รับโล่และเกีรติบัตรดีเด่น จากการแข่งขันการสวดมนทำนองสรภัญญะ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน