• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ


การแข่งขันเทควันโดยุวชนอายุ 9-10 ปี
การแข่งขันเทควันโดยุวชนอายุ 9-10 ปี

เด็กชายวชิรวิทย์ แย้มสำรวล ป.5/2
ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญทองแดง
จากการแข่งขันเทควันโดยุวชนอายุ 9-10 ปี
รายการ " Kasetsart University Championship"
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน