• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเทควันโด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในการแข่งขันเทควันโด

เด็กหญิงวริศรา อภิโชตินิธิธรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน GH BANK เทควันโดยุวชน – เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2559 ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี