• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

พิธีรับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา2556

เมื่อวันที่15สิงหาคม 2557 คุณครู พรเพ็ญ เริงโกมุท ไปร่วมพิธีรับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา2556 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(สวทช.) เป็นโครงการที่ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอนุบาล

พิธีรับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา2556
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน