• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ


นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

คุณครูสุมณฑา ไกรฤกษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย
เรื่อง การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน