• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ


โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"ครั้งที่ 32
โครงการตอบปัญหาธรรมะ

เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ระดับชั้น ป.3-4
เด็กชายกันตพงศ์ ธรณี ป.4/2
เด็กชายสาธิต เมฆวัฒนา ป.4/2
เด็กหญิงจิดาภา คุ้มวงษา ป.3/2

โครงการตอบปัญหาธรรมะ

ระดับชั้น ป.5-6
เด็กชายธนภูมิ กุลบุตร ป.5/2
เด็กหญิงณญาดา รัตนวิศิษฏ์กุล ป.6/2

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน