• slide1
  • slide2
  • slide3

รางวัลดีเด่น จากการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะหมู่


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะหมู่ 5 คน ณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ผู้เข้าประกวดได้แก่


เด็กหญิงนพวรรณ วุฒิภัทรานนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
เด็กหญิงมาร์ตา ซอเกษม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เด็กหญิงมุทิตาวดี คงทัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เด็กหญิงสุพิชชา พูลสวัสดิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองสง่า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน