• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ


คนเก่งดนตรีไทย
คนเก่งดนตรีไทย

เด็กหญิงสุจารี สุริวรรณ์ ป.3/1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดเดี่ยวดนตรีไทยประเภท ขิม ระดับประถมศึกษา
ในเทศกาลดนตรี ACT Music Festival 2013
วันที่ 13-17 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน