• slide1
  • slide2
  • slide3

โครงการ สร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 4 - 5 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย เข้าร่วมโครงการ "สร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน" กับกิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยการอนุเคราะห์ของ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน