• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิด

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน