• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

การแข่งขันทักษะภาษาไทย (บทร้อยกรอง ป.5-6 )

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย (บทร้อยกรอง ป.5-6 ) ของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 30-31 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน