• slide1
  • slide2
  • slide3

รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแผ่นดินไทยยั่งยืน


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ด.ญ.พิมลดา สุวรรณา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ด.ญ.มุทิตาวดี คงทัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ด.ญ.วริศรา เหล่าสกุลพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เข้ารับโล่รางวัลยอดเยี่ยม ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จากการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี ในระดับชั้นประถมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแผ่นดินไทยยั่งยืน โดยมี คุณครูประสิทธิ์ กระจายลม เป็นผู้ฝึกซ้อม
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน