• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

ทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ได้ไปทัศนศึกษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน