• slide1
 • slide2
 • slide3

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม โรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้รับ
พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนอนุสรณ์...

ประวัติโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ

 • เปิดรับสมัครนักเรียน update
  ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (2 ขวบ) – ชั้นประถมปีที่ 1 - 6 สนใจติดต่อขอรับระเบียบการได้ที่ห้องธุรการ ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-215-7335

 • พิธีรับตราพระราชทาน update
  วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรม Shop สนุก ส.ส.ท. ฝึกให้...
 • กิจกรรม 2559 (update)


  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  update

  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ...

  กิจกรรม 2559

  กิจกรรม 2558 (ย้อนหลัง)


  กิจกรรม 2556 (ย้อนหลัง)

  กิจกรรมคริสต์มาส (Christmas)  update

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมคริสต์มาส...

  กิจกรรม 2558

  แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน


  แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

  คณะครูศึกษาการใช้เทคโนโลยีช่วยสอน  update

  คณะครูสมาคมสตรีไทยศึกษาการใช้เทคโนโลยีช่วยสอนซึ่งได้รับอุดหนุนในโครงการ...

  แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

  หลักสูตรการสอน


  หลักสูตรการสอน

  หลักสูตรการสอน

  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็น...


  หลักสูตรการสอน

  ปฎิทินการศึกษา


  ปฎิทินการศึกษา

  ปฎิทินการศึกษา

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


  ปฎิทินการศึกษา

  ติดต่อโรงเรียน


  ติดต่อโรงเรียน

  ติดต่อโรงเรียน

  62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197

  ติดต่อโรงเรียน