• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

ค้นหา

จำนวนคนออนไลน์

We have 1 guest online

 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
    เปิดรับสมัครนักเรียน

เตรียมอนุบาล 2 ขวบ
นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3
และชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

ทั้งชายและหญิง
ประเภท ไป-กลับ

 โดยเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี

สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2215-7335
โทรสาร 0-2215-3713

E-mail
samakomsa@hotmail.com

Gallery

 

 

น้องปฐมวัยกับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 28 September 2010 23:18

เอ๊ะ ! เด็ก เคยเห็นแมลงตัวเล็ก ๆ บางชนิดเดินบนผิวน้ำได้โดยไม่จมไหมค่ะ? แต่ทำไมมนุษย์อย่างเราไม่สามารถทำได้ ทำไมแมลงเหล่านั้นจึงไม่จมน้ำ เป็นคำถามที่คุณครูถามน้อง ๆ ชั้น ปฐมวัย เด็ก ๆ คิดหาคำตอบอย่างมากกมาย ในที่สุดคุณครูก็เฉลยคำตอบและชวนพวกเราทำการทดลองที่ใช้ชื่อว่า “หมุดลอยน้ำ” ซึ่งการทดลองดังกล่าว อยู่ภายใต้หลักการที่ว่า “น้ำมีแรงตึงผิว สามารถรับน้ำหนักวัสดุที่หนักกว่าน้ำ ไม่ให้จมได้ แต่ต้องวางวัสดุอย่างระมัดระวัง โดยวางขนานกับผิวน้ำ ไม่เช่นนั้นหมุดและลวดเสียจะจมน้ำ”
 

Last Updated on Thursday, 25 November 2010 18:13