• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2560 (Update)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ร่วมกันทำกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมตามฐานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การทดลอง ซึ่งได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน